Subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Ano 2021.

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461B).

DOCUMENTACIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Documentos de información da subvención ás traballadoras debidamente asinados (artigo 23.5.e da Resolución do 22 de xullo):

DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMENTO

Documentación de seguimento (artigo 25 da Resolución do 22 de xullo):

 

 
Contido: