Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero. Ano 2023

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI461A).

Instrución N.º 6/2023 EELL Secretaría Xeral de Igualdade - Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

Documentación de xustificación

Documentos de información da subvención ás traballadoras debidamente asinados (artigo 23.2.f da Resolución do 20 marzo):

Documentación de seguimento

Contido: