Subvencións ás asociacións de nais e pais (ANPAS). Ano 2024

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións ás asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia para financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI449B e SI436C).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de solicitude e xustificación:

1. Procedemento SI449B: promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres – Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

2. Procedemento SI436C: programa do Plan Corresponsables a desenvolver polas asociacións de nais e pais

Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Contido: 
Colectivo: