RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 20 de maio de 2019

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de maio de 2019

Colectivo: