RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI461A).

ACTUALIZACIÓN 02/07/2020

Anexos Instrucción. Comunicación resultado selección candidatas.pdf

Insturcción Nº8 2020.pdf

Documento de información á traballadora.pdf

ACTUALIZACIÓN 07/09/2020

Ampliación orzamentaria

 

DOCUMENTACIÓN SEGUIMENTO

Modelo certificado fin de actuación unha contratación (Word)

Modelo certificado fin de actuación unha contratacion (PDF)

Modelo certificado fin de actuación varias contratacións (Word)

Modelo certificado fin de actuación varias contratacións (PDF)

MODELO Memoria final SI461A (Word)

MODELO Memoria final SI461A (PDF)