Estadías de tempo libre para mulleres con responsabilidades familiares non compartidas

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2020 o programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas

Contido: