Entidades de iniciativa social. Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para actuacións do Plan Corresponsables (SI427A e SI436B). Ano 2024

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento SI427A e SI436B).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de solicitude e/ou xustificación: 

1. Procedemento SI427A (programas para mulleres en situación de especial vulnerabilidade)


Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Contido: