Entidades de iniciativa social. Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade e de prevención e loita contra a violencia de xénero. Ano 2023

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de  interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades no ano 2023 (código de procedemento SI452A).

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Contido: