Entidades de iniciativa social, subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero. Ano 2022

Resolución do 6 de setembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade, no 2022. (Código de procedemento SI452A).

Documentos relacionados:

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación