Axudas para a atención integral a persoas en situación de explotación sexual ou vítimas de trata. Ano 2024

Resolución do 19 de decembro de 2023 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento SI431A).

Documentos relacionados:

Modelo de cartel e outra documentación de interese: 

Modelos para a solicitude: 

Modelos para a xustificación:

Contido: