Axudas para a atención integral a persoas en situación de explotación sexual ou vítimas de trata. Ano 2023

Documentos relacionados

Resolución do 31 de xullo de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento SI431A).

DOCUMENTACIÓN

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: