Axudas para a atención integral de persoas en situación de explotación sexual ou vítimas de trata. Ano 2020

Actualización:

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI431A).

Consulta o DOG en pdf.

DOG num. 68, 7 de abril de 2020. Páx 17943

Lista de entidades beneficiarias:

 Convocatoria 2019: 

Resolución do 22 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual.

Documentos relacionados

Convocatoria atención persoas situación explotación sexual - 2020

Extracto convocatoria atención persoas situación explotación sexual - 2020

Anexos SI431A

DOCUMENTACIÓN

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

Modelo de cartel informativo

Requisitos Comunicación Fondos 2014-2020

Logo Unión Europea

Logo Secretaría Xeral da Igualdade

Logo Marca Galicia

Logo Xacobeo 2021

MODELOS PARA A SOLICITUDE

Cert. Recursos propios acollemento residencial - 2020

CertInforColaboración admon. Pública - 2020

CertInfor. Integración nunha estrutura - 2020

CertInfor. Coordinación - 2020

MODELOS PARA A XUSTIFICACIÓN

Memoria final

Certificación e relación persoas atendidas

Folla horas mensuais persoal

Folla individualizada de seguimento 


Contido: