Axudas para a atención integral de persoas en situación de explotación sexual ou vítimas de trata. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2018.

Documentos relacionados:

Convocatoria atención persoas situación explotación sexual 2018

Extracto convocatoria atención persoas situación explotación sexual 2018

DOCUMENTACIÓN:

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

Modelo Cartel Informativo

Requisitos Comunicación Fondos 2014-2020

Logo Unión Europea

Logo Secretaría Xeral da Igualdade

Logo Marca Galicia

MODELOS PARA A SOLICITUDE

Art. 8.d- Cert. Asignación de funcións

Art. 8.e- Cert. Recursos propios acollemento residencial

Art. 8.g- Cert. Infor. Colaboracion admon. Pública

Art. 8.h- Cert. Infor. Integración nunha estrutura

Art. 8.i- Cert. Infor. Coordinación

MODELOS PARA A XUSTIFICACIÓN

Art. 17.3b- Certificación custos directos de persoal

Art. 17.3c- Follas mensuais horas traballadas e Resumo de horas

Art. 17.3e- Certificación e relación persoas atendidas

Art. 17.3g- Folla individualizada seguimento

Art. 17.3h- Memoria final

ANEXOS

SI431A Anexo I

SI431A Anexo II