Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de inserción sociolaboral de mulleres vítimas de violencia de xénero. Ano 2024

Resolución do 22 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero (Código de procedemento SI451A).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de solicitude (só dispoñibles en galego):

Modelos de cartel e outra documentación de interese (só dispoñibles en galego):

Modelos de documentación para a xustificación:

1. Documentación Xeral

2. Documentación Módulo itinerario de inserción

3. Documentación Módulo formación para o Emprego

4. Documentación Módulo Conciliación

5. Documentación Módulo de bolsas

Instrución de selección de candidatas para participar no programa de Inserción Laboral 2024 (só dispoñibles en galego): 

 

Contido: