Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de inserción sociolaboral de mulleres vítimas de violencia. Anos 2021-2022

Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na comunidade autónoma de galicia. Anos 2021-2022

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Resolución do 6 de xullo de 2021

Extracto

Anexos SI451A 

MODELOS PARA A FASE DE SOLICITUDE

SI451A_Compromiso de asiganción de medios.pdf

SI451A_Compromiso de contratación.pdf

MODELOS DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

1.SI451A - Modelo cartel informativo.odt

2.LogoSXIgualdade_color.png

3.Logo Ministerio de Igualdad.png

4.Logo marca galicia.png

5.Logo Xacobeo 21.22.png

6.Logo Pacto de Estado.png

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN

1. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación de persoas atendidas.pdf

SI451A-Relacion_persoas_atendidas.odt

SI451A_Certificación prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

2. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación_acción formativa.pdf

SI451A_Certificación acción_formativa_Teleformación.pdf

SI451A_Partes_de_asistencia.pdf

3. Documentación Módulo conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

SI451A_Rexistro do servizo.pdf

4. Documentación Módulo de bolsas

SI451A_Certificación pagamento de bolsas.pdf

SI451A_Declaración de bolsas percibidas.pdf

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL

1. Documentación Xeral

SI451A_Certificación Participantes Inseridas.pdf

SI451A_Declaración participante inserida.pdf

SI451A_Memorial final de actuacións.odt

2. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación persoas atendidas.pdf

SI451A_Certificación_Prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

SI451A-Relación_persoas_atendidas.odt

3. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación acción formativa.pdf

SI451A_Certificación acción formativa Teleformación.pdf

SI451A_Partes de asistencia.pdf

4. Documentación Módulo Conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

SI451A_Rexistro do servizo.pdf

5. Documentación Módulo de bolsas

SI451A_Certificación pagamento bolsas.pdf

SI451A_Declaración de bolsas percibidas.pdf

INSTRUCIÓN DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 21-22

Instrucción 11_2021 ILVX (2021-2022)

Anexo I

Anexo II

Anexo III