Axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas de Inserción Laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero

Resolución do 27 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. 

 

DOCUMENTO RELACIONADOS 

 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en sit

 

Anexos 20SI451A galego

Instrucción para sondaxe de candidatas (xuño 2016)

 

DOCUMENTACIÓN

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE:

1-SI451A-modelos_cartel_informativo.docx

2-requisitos_comunicacion_fondos_2014_2020.pdf

3-concellos_zpp_baixa_intensidade_ige_2_1.xls

4-logo_union_europea.png

5-logo_sxigualdade_color.png

6-logo_marca_galicia.png

 

DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN (2016)

 

1.Documentación Xeral.

si451a-1a_xustificacion-ficha_individualizada_persoas_atendidas-indicadores_de_execucion_art._21.3.4.doc

2.Documentación Módulo itinerario de inserción. 

si451a-1a_xustificacion-certificacion_custos_directos_de_persoal_art._21.3.5a.doc

si451a-1a_xustificacion-folla_mensual_horas_traballadas_e_resumo_horas_art._21.3.5b.xlsx

si451a-1a_xustificacion-certificacion_e_relacion_de_persoas_atendidas_art._21.3.5c.doc

si451a-1a_xustificacion-folla_individualizada_de_seguimento_art._21.3.5d.doc

3.Documentación Módulo formación para o Emprego. 

si451a-1a_xustificacion-partes_de_asistencia_accon_formativa_art._21.3.6a1.doc

si451a-1a_xustificacion-certificacion_accion_formativa_art._21.3.6a2.doc

4.Documentación Módulo formación práctica non laboral en dependencias dunha empresa.

si451a-1a_xustificacion-parte_asistencia_formacion_practica_non_laboral_art._21.3.7a1_.doc

si451a-1a_xustificacion-certificacion_formacion_practica_non_laboral_art._21.3.7a2.doc

5.Documentación Módulo Conciliación. 

si451a-1a_xustificacion-orde_de_servizo_de_apoio_a_conciliacion_art._21.3.8a.doc

si451a-1a_xustificacion-rexistro_servizo_conciliacion_e_resumo_horas_art._21.3.8b.xlsx

si451a-1a_xustificacion-certificadosgastosdesprazamentos-conciliacion_art._21.3.8b.xlsx

 

DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL

1.Documentación Xeral.

si451a-xustificacion_final-_memoria_final_de_actuacions_art._21.4.4.docx

si451a-xustificacion_final-ficha_individualizada_persoas_atendidas-indicadores_de_resultadoart._21.4.5.doc

si451a-xustificacion_final-declaracion_participante_inserida_art._21.4.6.doc

2.Documentación Módulo itinerario de inserción. 

si451a-xustificacion_final-certificacion_custos_directos_de_persoal_art._21.4.7a.doc 

si451a-xustificacion_final-folla_mensual_horas_traballadas_e_resumo_horas_art._21.4.7b.xlsx

si451a-xustificacion_final-certificacion_e_relacion_de_persoas_atendidas_art._21.4.7c.doc

si451a-xustificacion_final-folla_individualizada_de_seguimento_art._21.4.7d.doc

si451a-xustificacion_final-ficheiro_das_persoas_atendidas_art.21.4.7e.ods

3.Documentación Módulo formación para o Emprego.

si451a-xustificacion_final-partes_de_asistencia_accon_formativa_art._21.4.8a1_.doc 

si451a-xustificacion_final-certificacion_accion_formativa_art._21.4.8a2_.doc

4.Documentación Módulo formación práctica non laboral en dependencias dunha empresa. 

si451a-xustificacion_final-parte_asistencia_formacion_practicanonlaboral_art._21.4.9a1_.doc

si451a-xustificacion_final-certificacion_formacion_practica_non_laborall_art._21.4.9a2.doc

5.Documentación Módulo Conciliación.

 si451a-xustificacion_final-orde_de_servizo_de_apoio_a_conciliacion_art._21.4.10a.doc

si451a-xustificacion_final-rexistro_servizo_conciliacion_e_resumo_horas_art._21.4.10b.xlsx

si451a-xustificacion_final-certificadosgastosdesprazamentos-conciliacion_art._21.4.10b.xlsx

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: