Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres. Ano 2024

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento SI437A).

Documentos relacionados: 

Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Tema: 
Contido: 
Colectivo: