Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres. Ano 2023

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI437A).

Documentos relacionados

 
Estado de tramitación: 
Resolta