Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres. Ano 2022.

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI437A). 

 
Estado de tramitación: 
En prazo de presentación