Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres. Ano 2020.

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI437A).

ACTUALIZACIÓN

RESOLUCIÓN DAS CONCESIÓNS