Axudas da Secretaría Xeral da Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables

RESOLUCIÓN de 14 de XULLO de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables pola Secretaría Xeral da Igualdade e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B e SI436C).

Documentos relacionados (por esta orde):

Onde acudir:

Secretaría Xeral da Igualdade

Pódense facer consultas nos correos electrónicos:

promocion.igualdade@xunta.gal ou plan-corresponsables.igualdade@xunta.gal

E nos teléfonos:

Procedemento SI436A: 981-541618 e 881-999163

Procedemento SI436B: 981-957483 e 881-995765

Procedemento SI436C: 881-995981 e 881-999233

Coordinación 981 957689 e dúbidas sobre os tres procedementos

Estado de tramitación: 
Resolta