Axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade. Ano 2023

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2023 (Código de procedemento SI440A).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de xustificación:

 
Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Contido: 
Colectivo: