Axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade. Ano 2022

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia de Covid-19, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (Código de procedemento SI440A).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de xustificación:

  • SI440A_folla individualizada de recollida datos de indicadores (.pdf ou .doc)

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A) (Diario Oficial de Galicia número 162, do 26 de agosto de 2022).

 


Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: 
Colectivo: