Axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade. Ano 2021

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 ( Código de procedemento SI440A).

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A) (Diario Oficial de Galicia número 125, do 2 de xullo).

 
Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: 
Colectivo: