Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo. Ano 2017

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

REQUERIMENTOS DE DOCUMENTACIÓN DO PROCEDEMENTO SI440A

RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PRAZO SI440A 

RESOLUCIÓN DAS AXUDAS

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: 
Colectivo: