Axuda de pago único e indemnización para mulleres vítimas de violencia de xénero. Ano 2022