Actualidade

Ex., 15-04-2024
Ex., 15-04-2024
  • Xunta e Federacións de Mulleres Rurais de Galicia asinan os convenios para facilitar a acreditación da experiencia laboral no coidado de menores de 16 anos
21/03/2024
Xunta e Federacións de Mulleres Rurais de Galicia asinan os convenios para facilitar a acreditación da experiencia laboral no coidado de menores de 16 anos

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, firmou hoxe os documentos de colaboración con Femuro, Fademur, Femupo e Afammer Lugo, unha actuación á que se destinan 400.000 euros

Destacou que “tras moita insistencia” o Estado finalmente comprometeuse a recoñecer a experiencia profesional neste eido, o que permitirá xerar emprego nun sector con forte demanda

Coa experiencia profesional recoñecida, estas mulleres poderán acceder aos postos de traballo dos servizos de coidado profesional que se habiliten a través do Plan Corresponsables

Rivo animou ás mulleres rurais a traballar como autónomas ou a crear cooperativas no sector dos coidados de menores para facer fronte ao reto demográfico e que a conciliación non sexa un problema á hora de atopar un emprego 

  • Xunta e Federacións de Mulleres Rurais de Galicia asinan os convenios para facilitar a acreditación da experiencia laboral no coidado de menores de 16 anos
21/03/2024
Xunta e Federacións de Mulleres Rurais de Galicia asinan os convenios para facilitar a acreditación da experiencia laboral no coidado de menores de 16 anos

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, firmou hoxe os documentos de colaboración con Femuro, Fademur, Femupo e Afammer Lugo, unha actuación á que se destinan 400.000 euros 

Destacou que “tras moita insistencia” o Estado finalmente comprometeuse a recoñecer a experiencia profesional neste eido, o que permitirá xerar emprego nun sector con forte demanda

Coa experiencia profesional recoñecida, estas mulleres poderán acceder aos postos de traballo dos servizos de coidado profesional que se habiliten a través do Plan Corresponsables

Rivo animou ás mulleres rurais a traballar como autónomas ou a crear cooperativas no sector dos coidados de menores para facer fronte ao reto demográfico e que a conciliación non sexa un problema á hora de atopar un emprego 

  • A Xunta pon de relevo as medidas formativas e de responsabilidade social empresarial da Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia
20/03/2024
A Xunta pon de relevo as medidas formativas e de responsabilidade social empresarial da Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou esta tarde en Lugo na xornada ‘Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia: emprego en igualdade’ organizada no marco do campus formativo da Xunta de igualdade laboral

Fixo fincapé na inclusión da perspectiva de xénero nas políticas activas emprego ou en todos os niveis do sistema educativo, no concepto de benestar laboral ou na nova Certificación Galega de Excelencia en Igualdade