O DOG publica hoxe a licitación da reforma do edificio do Centro de recuperación integral de mulleres vítimas de violencia de xénero

Situado en Santiago, as obras son licitadas por tramitación urxente cun presuposto de 458.565 euros e un prazo de execución de seis meses.

Santiago, 22 de xullo de 2011.- O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar pola que se licita a contratación da obra de reforma e acondicionamento do edificio que albergará o Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia. Trátase dun inmoble situado en Santiago, de 504 m2 de superficie, distribuidos en dúas plantas.

A obra, licitada por tramitación urxente e procedemento aberto por un  importe de 458.565 euros, está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do actual programa operativo. A empresa que resulte adxudicataria terá un prazo de seis meses para a execución das obras no edificio que, sendo de propiedade municipal, foi cedido á Xunta por un prazo de 15 anos, prorrogable por outros dous periodos consecutivos de 5 anos, en virtude do convenio asinado entre as partes o pasado 5 de xullo.

O novo centro, dependente da Secretaría Xeral da Igualdade e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Consellería de Traballo, estará destinado á atención e recuperación das mulleres residentes en Galicia que sofren violencia de xénero e das súas fillas e fillos cunha perspectiva multidisciplinar, mediante un sistema coordinado de servizos, recursos e medidas de carácter social, laboral e económico.

A Secretaría Xeral da Igualdade está a avanzar na definición do proxecto e o modelo de atención do centro, que estará dimensionado para atender un grupo que pode oscilar entre 20 e 30 persoas, así como no perfil do equipo profesional. O equipo terá carácter multidisciplinar e estará formado por profesionais que desenvolverán programas específicos de atención nos eidos legal, psicolóxico, educativo e formativo, entre outros, para favorecer o benestar individual e familiar das mulleres, en condicións de liberdade e igualdade. Mediante terapias individuais e grupais, aplicaranse técnicas de mellora da autonomía persoal, integración na vida social e laboral, recuperación de destrezas, habilidades e autoestima, normalización da relación familiar e restablecemento dos vínculos afectivos materno-filiais.

A recente cesión do inmoble e a licitación das obras publicada hoxe representan o paso definitivo na tramitación do proxecto, poñendo fin a un longo proceso administrativo iniciado en 2007 polo goberno bipartito, co peche da Casa de Acollida municipal de Santiago para a súa conversión nun Centro de Recuperación Integral de mulleres vítimas da violencia de xénero.