O Foro galego de educación para a igualdade organízase un ano máis desde o Seminario Permanente de Educación para a Igualdade, como unha actividade centralizada de formación do profesorado na que se debe continuar avanzando colectivamente, desde a análise de xénero, novos desenvolvementos dunha educación en igualdade, comprometida coa prevención da violencia sexista.

 

Na presente edición, prestarase unha especial atención á construcción da identidade persoal e ás diferencias que os colectivos masculino e feminino adoptan no proceso. Apuntaranse tamén, para a valoración docente, pautas didácticas que, reforzando as calidades persoais de alumnas e alumnos, poidan derivar en eixes de formación que lles permitan vivir con dignidade e plenitude nunha sociedade de xénero e, mesmo, evitar situacións de risco que poidan derivar en violencia e/ou exclusión social como: malos tratos, abusos sexuais, acoso sexual, prostitución,...

 

Ó longo da xornada procuraranse momentos para a reflexión conxunta sobre das influencias que, no particular, exercen estereotipos presentes na sociedade androcéntrica, e avanzaranse propostas de acción educativa que redunden nunha real igualdade de oportunidades formativas para alumnas e para alumnos.


 

P   R   O   G   R   A   M   A

9:30 h

Recepción e entrega de documentación.

10:00 h

Inauguración oficial.

CELSO CURRÁS FERNÁNDEZ. Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

PILAR ROJO NOGUERA. Conselleira de Familia, Xuventude e Voluntariado.

10:30 h

Conferencia inaugural: "Educar desde a igualdade na prevención da violencia de xénero".

IRMA SAUCEDO GONZÁLEZ. Socióloga Colexio de México.

JOAN M. NAVARRO I MIRALLES. Investigador Universitat Jaume I. Castellón. Cátedra UNESCO de Filosofía para a Paz.

11:45 h

Descanso.

12:15 h

Obradoiros simultáneos.

 • A construcción da feminidade nunha sociedade de xénero. Claves didácticas. ROSARIO ALTABLE VICARIO. Profesora. Terapeuta.

 • A construcción da masculinidade na publicidade. Claves didácticas. CARLOS LOMAS GARCÍA. Asesor no centro de formación do profesorado. Xixón. 

 • As relacións de equidade na comunidade escolar: avanzando na prevención da violencia de xénero. GRACIELA HERNÁNDEZ MORALES. Socióloga. Asesora no Proxecto RELACIONA en Galicia.

 • A educación dos afectos na adolescencia. Mª JOSÉ URRUZOLA ZABALZA. Profesora. Asesora de igualdade.

 • O desenvolvemento afectivo emocional a través do xogo. MAITE GARAIGORDOBIL LANDAZABAL. Profesora titular na Facultade de Psicoloxía. Universidade do País Vasco.

 • A educación sentimental: achegamento a unha proposta de aula. MERCEDES OLIVEIRA MALVAR. Profesora. Doutora en Filosofía.

14:30 h

Xantar de traballo.

16:00 h

Obradoiros simultáneos.

 • A construcción da feminidade nunha sociedade de xénero. Claves didácticas. ROSARIO ALTABLE VICARIO. Profesora. Terapeuta.

 • A construcción da masculinidade nunha sociedade de xénero. Claves didácticas. JOAN M. NAVARRO I MIRALLES. Investigador Universitat Jaume I. Castellón. Cátedra UNESCO de Filosofía para a Paz.

 • As relacións de equidade na comunidade escolar: avanzando na prevención da violencia de xénero. GRACIELA HERNÁNDEZ MORALES. Socióloga. Asesora no Proxecto RELACIONA en Galicia.

 • A educación dos afectos na adolescencia. Mª JOSÉ URRUZOLA ZABALZA. Profesora. Asesora de igualdade.

 • O desenvolvemento afectivo emocional a través do xogo. MAITE GARAIGORDOBIL LANDAZABAL. Profesora titular na Facultade de Psicoloxía. Universidade do País Vasco.

 • A educación sentimental: achegamento a unha proposta de aula. MERCEDES OLIVEIRA MALVAR. Profesora. Doutora en Filosofía.

19:30 h

Clausura.

AURORA MONTES SANTA-OLALLA. Directora xeral do Servicio Galego de Igualdade.

ALBERTO GONZÁLEZ ARMESTO. Director xeral de Centros e Ordenación Educativa.

 

 

LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN

Esta actividade formativa realizarase en Santiago de Compostela o día 5 de abril de 2003 na Escola Galega de Administración Pública, Rúa Madrid, 2-4. Polígono das Fontiñas.
 

 

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA

Esta actividade terá unha acreditación equivalente a 10 horas de formación. O profesorado interesado deberá solicita-la súa tramitación á organización o mesmo día da celebración. 

 

INSCRICIÓN

Para mellora-la organización e adecuala ós seus intereses, deberá envia-la solicitude de inscrición no que sinalará, en orde de preferencia, os obradoiros elixidos, máximo tres, xunto coa confirmación de asistencia ó xantar de traballo mediante fax, correo electrónico ou correo postal antes do 31 de marzo de 2003, á Secretaría do Quinto foro galego de educación para a igualdade.

 

Secretaría do Quinto foro galego de educación para a igualdade.

Servicio Galego de Igualdade
Plaza de Europa, 15A - 2º  (Polig. Fontiñas)
15781    Santiago de Compostela
Telf.:  981 541618 - 545351
FAX:  981 545365
Email: sgpihmxunta.es

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS

O Quinto foro galego de educación para a igualdade está organizado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado e o Servicio Galego de Igualdade a través da súa unidade Seminario Permanente de Educación para a Igualdade.

 

   


     

Derradeira Actualización :  20-03-2003