O Seminario Permanente de Educación para a Igualdade continuando o seu labor de promoción e construcción consensuada dun modelo educativo humano, xusto e igualitario na comunidade educativa galega, organiza esta actividade como un momento para a revisión conxunta co profesorado da actual cultura escolar, á luz da perspectiva de xénero.

 

O Foro galego de educación para a igualdade, na súa terceira edición, ten por obxecto afondar sobre a necesidade de continuar avanzando en novas concrecións do valor da igualdade e das oportunidades formativas para os colectivos masculino e feminino; favorecendo, en última instancia, o consenso e a reflexión crítica dos propios equipos docentes en torno á incidencia do curriculo oculto na organización da convivencia escolar.

 

As actividades programadas ó longo da xornada facilitarán ó profesorado asistente achegarse a pautas educativas de socialización acordes ó dereito a establecer relacións de equidade entre homes e mulleres en tódolos ámbitos de participación social; construíndo unha sociedade plural na que as diferencias de xénero non se contrapoñan a valores de xustiza, de solidariedade e de paz na convivencia entre persoas de diferente sexo.

 


 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
9:30 h Recepción e entrega de documentación.
10:00 h

Inauguración oficial da actividade.

 

Don CELSO CURRÁS FERNÁNDEZ
Excmo. Sr. Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

 

Dona MANUELA LÓPEZ BESTEIRO
Excma. Sra. Conselleira de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.

10:30 h

Conferencia: "A linguaxe na construcción da realidade e da identidade de xénero".


Dona MERCEDES BENGOECHEA BARTOLOMÉ.
Profesora titular de Sociolingúística na Universidade de Alcalá de Henares.

12:00 h Pausa-café.
12:15 h Panel de experiencias educativas de igualdade na Comunidade Autónoma.

"Cholo e Nela, camiñando pola igualdade". Experiencia na etapa infantil.
Don CARLOS RODRÍGUEZ CALVENTE.
Director do CEIP San Martiño de Vilariño de Conso.

"A imaxe persoal desde unha perspectiva de xénero". Experiencia nos ciclos formativos de Perruquería e Estética.
Dona MERCEDES POSE RECAREY.
Profesora no IES de Teis. Vigo..

"O profesorado de ensino primario ante a educación en igualdade". Estudio descriptivo na provincia de Ourense.
Don JOSE RAMÓN FERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Doutorando na Universidade de Santiago de Compostela.

"No poboado de Ainoa". Experiencia transversal de xénero na etapa infantil e primaria.
Dona AZUCENA ARIAS CORREA e Dona Mª LUISA ABAD ABAD.
Orientadoras en ensino primario e secundario.

14:30 h Xantar de traballo na EGAP.
16:00 h Obradoiros.

"A educación para a igualdade baixo unha óptica interdisciplinar: A transversalidade de xénero". 
Dona ALICIA GIL GÓMEZ.
Profesora na Universitat Jaume I. Castellón.

 

"Prevención da violencia de xénero na convivencia escolar". 
Dona CONCEPCIÓN JARAMILLO GUIJARRO.

Pedagoga. Experta colaboradora no Proxecto RELACIONA en Galicia.

 

"Elaboración de materiais didácticos desde a perspectiva de xénero". 
Dona GRACIELA HERNÁNDEZ MORALES .

Educadora. Experta en educación non sexista.

 

"O xénero na organización das aprendizaxes científico-tecnolóxicas". 
Dona MERCEDES ÁLVAREZ LIRES.

Profesora de Enxeñería Química na Universidade de Vigo.


  

ENTIDADES ORGANIZADORAS

O Terceiro foro de educación para a igualdade esta organizado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ,a Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, o Servicio Galego de Igualdade a través do Seminario Permanente de Educación para a Igualdade e o Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.


 

     

LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN

Este foro celebrarase en Santiago de Compostela o día 8 de maio. A sesión da mañá (9:30 - 14:00 horas) desenvolverase no Salón 2 da Consellería de Presidencia e Administración Pública. Edificio Administrativo de San Caetano; a sesión da tarde (16:00 - 20:00 horas) na Escola Galega de Administración Pública. Rúa Madrid, 2-4. Polígono de Fontiñas.
 

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA

Esta actividade ten unha acreditación equivalente a 10 horas de formación. A súa tramitación deberá ser solicitada expresamente á organización desta actividade pola persoa interesada.
 

INSCRICIÓN

A confirmación da súa asistencia deberá realizala xunto coa comunicación dos obradoiros elexidos en orde de preferencia, máximo dous, mediante fax ou correo electrónico á Secretaria do Terceiro foro de educación para a igualdade antes do 25 de abril de 2001.

 

Secretaría do Terceiro foro galego de educación para a igualdade.

Servicio Galego de Igualdade
Plaza de Europa, 15A - 2º  (Polig. Fontiñas)
15707    Santiago de Compostela
Telf.:  981 541618 - 545366
FAX:  981 545365
Email: sgpihmxunta.es

 

     

Derradeira Actualización :  16-04-2000