Centro de Recuperación Integral para Mulleres vítimas de violencia de xénero (CRI)

O Centro de Recuperación Integral ten por finalidade desenvolver un modelo de atención integral para as mulleres vítimas de violencia de xénero e as persoas delas dependentes, especialmente aos seus fillos e fillas menores.

Selección de directora para o Centro de Recuperación Integral da Muller (CRI)