Vixentes

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades colabora coa Secretaría Xeral da Igualdade para impartir unha nova edición dos “Talleres de Programación Creativa en Igualdade” en centros...

A Xunta de Galicia incorpora a “Igualdade de Xénero” como materia de Libre Configuración Autonómica no curso 2016-2017, unha ferramenta educativa máis coa que se busca concienciar aos rapaces e...

Esta convocatoria ten por obxecto a participación no proxecto Fomento do Emprendemento Feminino, a Innovación das PEMEs e Emprendedoras Galegas e a Plataforma de Emprendemento Feminino.

Este programa é desenvolvido pola...

Este documento trata de ser unha guía para favorecer a aplicación das medidas lexislativas vixentes no ámbito da violencia de xénero (Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas...

O II Programa Galego de Muller e Ciencia 2016- 2020 busca a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes nos ámbitos social e laboral modificando valores, actitudes e estereotipos...

Obxectivo: proporcionar ás mozas e mozos galegos, dende a escola, formación e ferramentas que lles permitan coñecer e recoñecer a violencia contra as mulleres, e actuar na súa prevención, fomentando a autoestima, a autonomía, o coñecemento da construción social das súas identidades sexuais e a asignación de roles, o que permitirá traballar na eliminación de estereotipos sexistas e de falsas crenzas.

O proxecto Mocidade contra a violencia de xénero proponse contribuír á redución da violencia de xénero a través da mellora dos coñecementos e competencias de grupos de mozos e mozas pertencentes a centros xuvenís, escolas de ensino medio e grupos xuvenís activos no seu territorio, sobre asuntos relacionados coa defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento.

Relaciona é un proxecto para o fomento da igualdade entre mulleres e homes e a prevención da violencia de xénero desde o ámbito escolar, dirixido ao profesorado, mediante a...

A Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, presenta, no marco da Escola para profesionais da igualdade, unha nova convocatoria de accións formativas on-line dirixidas ao persoal...

A Secretaría Xeral da Igualdade da Presidencia da Xunta de Galicia, presenta, no marco da Escola para profesionais da igualdade, unha nova convocatoria de accións formativas dirixidas ao persoal técnico...