XIV XORNADA DE NAIS E PAIS EDUCANDO EN IGUALDADE: ROMPENDO COS ESTEREOTIPOS DE XÉNERO. 4 NOVEMBRO. EGAP. SANTIAGO DE COMPOSTELA

XIV XORNADA DE NAIS E PAIS EDUCANDO EN IGUALDADE: ROMPENDO COS ESTEREOTIPOS DE XÉNERO. 4 NOVEMBRO. EGAP. SANTIAGO DE COMPOSTELA

EGAP. SANTIAGO DE COMPOSTELA
04 de Novembro de 2017

As solicitudes debidamente cubertas deberán remitirse por correo electrónico antes do 3 de novembro á secretaría das xornadas: 

promocion.igualdade@xunta.gaL

Telfs.     981545353 / 981545312