Protocolos de actuación no ámbito social

08/06/2017
Protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade e a FEGAMP
Contido:
05/06/2015
Protocolo de derivación entre as comunidades autónomas para a coordinación das súas redes de centros de acollida para as mulleres vítimas da violencia de xénero e os seus fillos e fillas
Contido:
25/01/2013
Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación e tratamento ás mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual (2012)
19/04/2010
Instrución nº 2/1998, da Secretaría de Estado de Seguridade sobre adopción de medidas relativas á prevención, investigación e tratamento da violencia contra a muller e a asistencia á mesma
Departamento: