Protocolos de actuación no ámbito das forzas e corpos

19/04/2010
Manual práctico para a aplicación e o desenvolvemento do Protocolo para a erradicación e a prevención da violencia contra a muller destinado a profesionais (Goberno de Extremadura)
Departamento:
19/04/2010
Instrución número 14/2005 da Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuación de dependencias policiais en relación con mulleres estranxeiras vítimas de violencia doméstica ou de xénero en situación administrativa irregular
Departamento: