Outros informes de interese

24/05/2011
Informe de xestión de actividades 2008
22/06/2010
Libro blanco sobre mulleres e tabaco. Abordaxe cunha perspectiva de xénero
14/06/2010
Informe de resultados 'A corresponsabilidade doméstica dos varóns en Portugal'
14/06/2010
Informe de resultados 'A corresponsabilidade doméstica dos varóns en Castela e León'
14/06/2010
Informe de resultados 'A corresponsabilidade doméstica dos varóns en Galicia'
Colectivo:
22/04/2010
Proxecto Pomba. Prevención, orientación e medidas básicas de apoio
Localización xeográfica:
22/04/2010
Proxecto Pomba. Informe final e avaliación
Localización xeográfica:
22/04/2010
Proxecto Calíope. A situación das mulleres autónomas en Galicia (informe non publicado)
22/04/2010
Memoria de actividades do 2005 (informe non publicado)
22/04/2010
Memoria de actividades do 2006 (informe non publicado)