Outros informes de interese

18/04/2018
Informe Anual de Seguimento da Lei 11/2007, do 27 de Xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. 2017
Contido:
07/01/2014
Informe Estudo exploratorio da Trata de Persoas en Galicia
27/05/2019
Informe Anual de Seguimento da Lei 11/2007, do 27 de Xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. 2018
Contido:
27/05/2019
INFORME SOBRE AS VIOLENCIAS SEXUAIS 2018
Contido:
13/12/2016
Informe Muller Rural
13/12/2016
Informe Muller con Discapacidade
13/12/2016
Informe Situación Socio Laboral da Muller
22/01/2014
ORDE do 21 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria pública para a cobertura da praza de directora do Centro de Recuperación Integral de Mulleres que Sofren Violencia de Xénero
22/01/2014
Bases reguladoras da convocatoria de selección para o posto de directora do Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero
24/05/2011
Informe de xestión de actividades 2008