Informes da Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

24/03/2017
Informe anual de seguimiento da lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero 2016
Contido:
28/03/2016
Informe anual de seguimiento da lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero 2015
Contido:
19/03/2015
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (2014)
Contido:
26/11/2020
Informe anual de seguimento da Lei 11/2017 do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero 2019
Contido:
28/03/2014
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (2013)
Contido:
02/04/2013
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (2012)
Localización xeográfica:
30/03/2012
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Localización xeográfica:
11/04/2011
Informe anual de Seguimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento Integral da Violencia de Xénero
Localización xeográfica:
22/04/2010
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (informe non publicado)
Localización xeográfica: