Informes

Estatísticas

18/01/2018
Estatística de violencia de xénero 2017 (2º semestre e total)
Contido:
04/08/2016
Estatística de violencia de xénero 2016 (primeiro semestre 2016)

Plans de actuación

30/03/2017
VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020
Tema:
Contido:
30/03/2017
VII Plan Estratégico de Galicia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2017-2020
Tema:
Contido:

Informes da Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

24/03/2017
Informe anual de seguimiento da lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero 2016
Contido:
28/03/2016
Informe anual de seguimiento da lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero 2015
Contido:

Outros informes de interese

07/01/2014
Informe Estudo exploratorio da Trata de Persoas en Galicia
13/12/2016
Informe Muller Rural