Extracto da Resolución do 24 de marzo de 2017, da Secretaría xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2017 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero