CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas de medidas de protección integral contra a violencia de xénero