Axudas

Asociacións e federacións de mulleres

Vítimas de violencia de xénero

Pais e nais

Trata de seres humanos

Entidades de iniciativa social

Entidades locais

Administración pública