Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2023

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes do Emega 2023.

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento SI429A).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de xustificación:

 
Contido: 
Colectivo: