Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2021

Resolución do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (Procedemento SI429A).

Documentos relacionados (por esta orde):

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

 
Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Colectivo: