Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2017

Resolución do 31 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2017.

Resolución do 4 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia

Resolución do 3 de outubro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación

Resolución do 3 de outubro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa

Documentos relacionados:

·         Convocatoria

·         Anexos SI429A

·         Resumo básico

·         Persoas ocupadas por sexo e rama de actividade Galicia 2016_IGE

·         Clasificación concellos por grao e subgrao urbanización IGE (GU2016)

·         Estructura_cnae2009

·         Especificacións sobre indicadores FSE

·         Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

·         Logotipo UE

·         Logotipo SXI

Modelos para a fase de solicitude:

·         Liña EMPRENDE_modelo de plan de negocio

·         Liña ACTIVA_modelo de plan de negocio

·         Liña INNOVA_modelo de plan de negocio

·         Liña ITEF_modelo de plan de negocio

Modelos para a fase de emenda:

-          SI429A_Anexo I

-          SI429A_Anexo II

-          SI429A_Anexo III

Modelos para a fase de xustificación:

·         SI429A_folla individual recollida datos indicadores produtividade

·         SI429A_folla indicadores resultado inmediato

·         SI429A_Modelo cartel

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: