Subvencións IRPF

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, pola que se modifica a Resolución do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade, da Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.(SI452A).

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2018 (código de procedemento SI452A).

Documentos relacionados:

Modificación da resolución

Resolución

Extracto da Resolución

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Tema: