Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2023

Resolución do 20 de abril de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de solicitude e xustificación:

1. Programa Plan Corresponsables (SI436A)

2. Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

3. Programa de apoio aos CIM (SI427B)

 
Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Colectivo: