Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2020

Resolución do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

Documentos relacionados

Modelos para a fase de solicitude e xustificación:

1. Programa de fomento da conciliación (SI435B)

2. Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

3. Programa de apoio aos CIM (SI427B)

4. Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C)

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Tema: 
Contido: 
Colectivo: