Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2017

Estado de tramitación: 
Resolta
Tema: 
Contido: 
Colectivo: