Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2016

Resolución do 1 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2016.

Documentos relacionados:

·          Resolución das subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade

·         EELL promoción da igualdade: Resolución publicación requirimientos de documentación gal DOG 03-11-2016

·         Convocatoria

·         Corrección erros convocatoria entidades locais igualdade 2016 galego

·         Anexo SI427B

·         Anexo SI435A

·         Anexo SI435B

·         Resumo básico

·         Mulleres en situación de vulnerabilidade

·         IGE cifras oficiais de poboación

·         Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

·         CIM_Modelo de cartaz

·         SI435B Modelo cartel conciliación

·         SI435A_Modelo cartel VX

·         Logotipo UE

·         Logotipo SXI

 

Modelos para a fase de xustificación:

·         cim_folla_individualizada_usuarias.do

·         cim_folla_individualizada_atencion_continuada.doc

·         cim_folla_horas_mensuais_e_resumo_horas.xls

·         cim_ficheiro_electronico_mulleres_atendidas.ods

·         cim_certificacion_e_relacion_de_mulleres_atendidas.docx

·         si435b_si435a_folla_asistencia_persoal.xls

·         si435a_sii435b_maiores_idade_folla_individualizada_de_seguimento.doc

·         si435a_si435b_relacion_de_persoas_participantes_1.doc 

·         si435a_si435b_relacion_de_persoas_inscritas_2.doc

·         si435a_si435b_partes_asistencia_actividade.xls 

·         si435a_si435b_menores_folla_individualizada_de_seguimento.doc 

·         si435a_si435b_ficheiro_electronico.ods

·         SI435A_SI435B_relacion_numerada_proxenitores

 

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: